De privacy binnen uw bedrijfsprocessen zijn voor ons van groot belang. Daarom kan u er op  vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omspringen met deze gegevens. 

In deze Privacyverklaring leest u hoe we dit telkens toepassen op uw gegevens.

Welke informatie verzamelen we over u?​

Welke informatie we  bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet.

Wanneer u het openbare deel van onze site bezoekt, houden we alleen enkele basisgegevens van u bij (de pagina’s die u bezoekt, uw ip- adres en een identificatie van uw browser).

Het contactformulier op de website geeft u de mogelijkheid om ons te vraag stellen of een opmerking te sturen. Daarbij houden we (naast de gegevens die u zelf in het formulier invult) het tijdstip en uw IP-adres bij.

Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel bewaard worden en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als bv. welke taal u verkiest.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

  • om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
  • om onze werking en service te evalueren;
  • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector;
  • om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden.

Met wie delen we deze info?

We delen enkel met uw toestemming uw persoonsgegevens, indien dit nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevens verwerkt. Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze Privacyovereenkomst.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke rechten heeft u?

De GDPR stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email contact met ons op.

Dit kan via dpo@loanweb.be

Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken.
Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op uw  persoonsgegevens die werden verzameld via www.loanweb.be